Impressie van haar werk 

  Voor alle werken klik op de volgende link:

 

Joke Roeleveld-Dagelijkse Schoonheid

 

Hoe vaak lopen we in ons dagelijkse leven, in ons

drukke bestaan voorbij aan de schoonheid van, in onze

ogen, niet-bijzondere objecten of aspecten van

objecten en mensen.

 

Door juist in te zoomen op deze ogenschijnlijk gewone

en bekende zaken weet Joke Roeleveld in haar

schilderijen en krijttekeningen deze treffend neer te

zetten.

 

Verschillende exposities leidden tot bijzondere reacties en

waardering.

 

Werken komen zowel op eigen initiatief als in opdracht

tot stand

. Er wordt altijd gewerkt aan de hand van een foto, er hoeft dus niet geposeerd te worden.

 

Voor een nadere toelichting op werken, de

beschikbaarheid, verkoop en opdrachten kunt u via

onderstaand adres per email kontakt opnemen.

 

j.roeleveld@gmail.com

 

 

• © Joke Roeleveld 2015 •

De kunstenares

 

Joke Roeleveld  (Schoonhoven) maakt sinds een aantal jaren bijzondere schilderijen en tekeningen.

Op een treffende wijze maakt zij ogenschijnlijk gewone dingen die in haar ogen bijzonder zijn, op artistieke wijze zichtbaar.